Značaj Web sajta i načini optimizacije sajta radi boljeg poslovanja , SEM i SEO

search-engine-home-page-2021-08-26-22-39-48-utc

Pitanje poboljšanja poslovanja na domaćem i stranom tržištu u današnje vreme je veoma kompleksno. Niko Vam ne može dati konkretan predlog poboljšanja za web sajt, sami morate otkriti svoju formulu unapređenja sopstvenog poslovnog identiteta koji zavisi od mnogo unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Biti pionir u svojoj delatnosti i početi da se bavite biznisom kojim još niko nije počeo pre Vas, u današnjem vremenu je skoro nemoguće. Upravo iz ovog razloga morate da koristite već do sad viđene metode unapređenja poslovanja i truditi se da ih što bolje prilagodite zahtevima ciljne grupe, ali i ukusu Vaših poslovnih saradnika.

Kao što i sami možete primetiti jeste da tradicionalne metode oglašavanja polako izumiru. To se odnosi na oglase u novinama, putem radija ili televizije. U današnjem vremenu internet oglašavanje pomoću Web sajtova, društvenih mreža i raznih platformi postaje sve popularnije. Skoro svaka kompanija ali i pojedinac se u nekom trenutku odluče da svoju poslovnu delatnost oglase preko interneta.

Razlozi zbog kojih se kompanije i pojedinci odlučuju da svoje poslovanje oglase na internetu su brojni.

Prvi razlog je što je tradicionalno oglašavanje skuplje, nemate mogućnost izmene sadržaja u bržem roku već morate čekati da izađe sledeći broj časopisa u kojem ste se oglasili, reklame koje su puštene na televiziju teže mogu biti povučene i propada Vam uloženi novac. Tada morate angažovati opet ekipu koja će Vam napraviti reklamu sa izmenama… I opet ulažete novac. Takođe, ono što se mora spomenuti jeste i vreme i cena puštanja reklame na televiziji. Cifre su često vrtoglave.

Baš zbog ovakvih ali i drugih razloga se ljudi sve češće odlučuju na online poslovanje.

people-FQ8LQMX

Zbog čega?

Web stranice možete koristiti za više stvari odjednom. Možete ih koristiti da kažete više o sebi (u reklamne svrhe), možete ih koristiti za prodaju Vaših proizvoda, usluga ali takođe svaki pojedinac preko Web stranice može naći informacije o Vašoj kompaniji i bez problema Vas kontaktirati.

Još jedan razlog zbog kojeg Vam je potreban Web sajt jeste da u svakom trenutku možete menjati sadržaj na njoj, vršiti manje ili veće izmene i prilagođavati je svojim potrebama i željama, po mnogo nižoj ceni nego što biste platili izmenu reklame ili oglasa.

Reklamiranje Vaše stranice takođe možete da prilagodite Vašem poslovanju ali i Vašim prihodima. Plaćanje možete da izaberete da se vrši po broju klikova, po broju pregleda, lajkova itd. Birate u zavisnosti od toga kako se odvija vaše poslovanje i na osnovu toga plaćate oglašivaču.

Šta je to Search Marketing (SM)?

search-engine-marketing-56-DEL3KGS

Search Marketing (SM) za web sajt obuhvata skup aktivnosti koje sprovodi jedan brend i koje su usmerene ka privlačenju pažnje pojavljivanjem na stranama internet pretraživača.

Search marketing predstavlja skup aktivnosti koje omogućavaju da se:

  1. Unapredi rangiranje na stranama pretraživača
  2. Poveća vidljivost na stranama pretraživača
  3. Poveća broj poseta putem pretrage na internet pretraživaču

Šta je to Search Engine Result Page (SERP)?

SERP (Search Engine Result Page) je strana pretraživača na kojoj se pojavljuju rezultati pretrage koji odgovaraju ključnim rečima koje su unete u internet pretraživač.

Na SERP se nalaze SEM i SEO rezultati pretrage.

SEM i SEO

stickers-with-inscriptions-seo-smm-smo-sem-on-t-2021-08-31-21-58-14-utc

Ukoliko želite da Vaša Web sajt ima više posetilaca treba što bolje da se rangirate na pretraživaču. Imate dva načina da se rangirate i Vi birate koji želite. Birate između SEM i SEO.

Šta je to SEM (Search Engine Marketing)?

cena izrade stranice

SEM podrazumeva plaćene aktivnosti koje se sprovode kako bi se jedan biznis što bolje pozicionirao na internet pretraživačima.

Kao što je prethodno napomenuto SEM obuhvata sve plaćene aktivnosti usmerene ka optimizaciji pozicije jednog biznisa na SERP . Ove aktivnosti podrazumevaju izbor ključnih reči, određivanje budžeta, kreiranje i postavljanje oglasa, praćenje rezultata i budžeta i njihovu optimizaciju. Na svim SERP postoji tačno definisan prostor na kojem se ovi oglasi prikazuju. Taj deo se nalazi odmah iznad i ispod organskih rezultata pretrage. Broj oglasa koji se prikazuju u okviru jednog ovog prostora je 3 do 4. SEM se često vezuje za Google i Google Ads međutim on podrazumeva i oglašavanje u okviru Microsoft Bing pretraživača.

SEM obuhvata dve vrste aktivnosti a to su SEO i PPC (Pay Per Click).

pay-per-click-NT4VQ5V

Ovo podrazumeva kombinaciju, organskog rasta sajta i plaćenih reklamnih aktivnosti.

Bez obzira na način plaćanja korisnici treba da budu zadovoljni sadržajem na vašem sajtu jer ako budu razočarani PPC marketing i svaki drugi oblik plaćanja može da bude veoma skup.

SEM se naziva i Paid Search ili Pay Per Click ( Plaćanje po broju klikova)

Kako SEM funkcioniše u stvari?

  1. Traže se relevantne ključne reči

  2. Postavljaju se oglasi za te ključne reči

  3. Korisnik u pretraživaču unosi ključnu reč koja je odabrana

  4. Oglas koji je vezan za tu ključnu reč prikazuje se u rezultatima pretrage na internet pretraživaču

  5. Svaki klik na oglas se plaća