Šta je to SEO optimizacija sajta ?

najbrzi od svih

Sta je to SEO optimizacija sajta?

 

SEO se oslanja na aktivnosti koje doprinose optimizaciji pozicioniranja među organskim rezultatima na internet pretraživačima.

SEO optimizacija sajta jeste celokupan rad na sajtu kako bi se on što bolje pozicionirao na ovom pretraživaču.

Apsolutni prioritet jeste optimizacija sajta radi visokog rangiranja na Google pretraživaču. Iako postoje i drugi pretraživači poput Yahoo, Bing, Yandex i drugi, visoko rangiranje na ovom gigantu je neuporedivo.

Prvi i osnovni korak je SEO optimizacija sajta.

Postoji više načina kako se pristupa ovoj optimizaciji a to isključivo važi od Vas i Vaših ciljeva.

Metode ostvarivanja što bolje optimizacije Web sajta se dele na one koje su u skladu sa pravilima, na one koje nisu u skladu sa pravilima ali i one koji su “siva zona”.

seo-or-search-engine-optimization-concept-76G4T6W

Metode optimizacije Web sajta:

Sta je to White Hat SEO optimizacija

Kada poštujemo sva pravila i principe da bismo došli do što bolje optimizacije Web sajta koje je postavio Google, govorimo o White Hat SEO.

Ovo je najbolji i dugoročno najisplativiji način optimizovanja sajta. Ovaj način optimizacije Web sajta se postiže pravilnim korišćenjem ključnih reči, logičnim linkovanjem stranica i kvalitetnim sadržajem.

Mnogi stručnjaci su White Hat SEO proglasili ne samo najboljim načinom optimizacije sajta već i jedinim ispravnim. Ostale metode donose manje ili veće rizike i prave više štete nego koristi na dugoročnom planu. Ipak, i dalje neki koriste druge dve meztode, rizikujući da dobiju velike kazne.

Sta je to Black Hat SEO optimizacija

Ova tamna strana seo optimizacija sajta podrazumeva zloupotrebu sistema i kršenje postavljenih pravila od strane pretraživača.

Na ovaj način dovodimo Google u zabludu da je Web sajt bolji nego što jeste.

Black Hat SEO koristi razne metode da bi došao do što bolje pozicije na pretraživačima. Ove metode ne daju dugoročne rezultate i kose se sa postavljenim pravilima pretraživača.

Ova optimizacija je neetička i sadržaj je nekvalitetan.

Google to brzo shvati i tada slede novčane kazne, niže rangiranje ali i potpuno izbacivanje sa pretraživača i Web sajt postaje nevidljiv.

Sta je to Gray Hat SEO optimizacija

Za razliku od Black and White SEO optimizacije sajta, ova vrsta optimizacije se nalazi na samoj granici legalnog.

Ovo znači da neke od aktivnosti nisu striktno zabranjene ali mogu dovesti do određenih sankcija.

Ova metoda je manje rizična od Black Hat SEO i može doneti uspeh ali i probleme. Ipak, i pored toga, pojedini SEO stručnjaci praktikuju ovu metodu.

SEO

Pravilna optimizacija pomoću SEO

Postoje tri vrste pravilne SEO optimizacije a to su tehnički SEO, on-page SEO i off-page SEO.

Sta je to Tehnički SEO

Ova vrsta optimizacije sajta se fokusira na kvalitet sajta ne bi li se doživelo što bolje korisničko iskustvo.

Web sajtovi treba da poseduju određene karakteristike kako bi se potencijalno što bolje rangirali na pretraživaču.

Jedna od tih karakteristija je SSL (Secure Socer Layer) a to je enkripcija između servera i pregledača. Sajtovi koji imaju ovu enkripciju na URL počinju sa https://.

Druga karakteristika jeste da sajt bude responsive a to znači da bude pregledan na svim uređajima: PC, Laptop, Tablet ali i mobilni telefon. Takođe mora zadržati i kvalitet prikaza.

Brzina sajta je veoma bitna a to se postiže smanjivanjem fotografija ali takođe i ostali elementi sajta moraju da se brzo učitavaju. Za ovo je potreban dobar Hosting za sajt. Takođe treba izbegavati dupli sadržaj kako ne bi zbunjivao ni korisnike ali ni pretraživač.

jklkjhhjkhkj

Sta je to On-Page SEO

U ovoj kategoriji optimizacije se bavimo samim usavršavanjem Web sajta. Ono što je najvažnije kod same optimizacije sajta jeste kvalitetan sadržaj i pravilno korišćenje ključnih reči.

Osnovna pravila on-page seo optimizacija sajta jesu:

Page title (Jedan od najvažnijih elemenata) – Naslov stranice u kojem je neophodno da se nalazi ključna reč.

Meta Description – Opis stranice koji se nalazi u pretragama

Struktura URL – Adresa Web stranice (preporuka je da se tu nalazi i ključna reč)

Međunaslovi u tekstu – oni su dodatno mesto u koje treba ubaciti ključnu reč ali i srodne reči u kojima se objašnjava sadržaj na stranici. Oni se označavaju sa h1, h2, h3 itd.

Optimizacija sadržaja – Sadržaj na Web stranici je jedna od osnovnih stavki i najvažnija stvar. Zbog toga je važan kvalitet teksta ali i sama prezentacija teksta kako bi bio lakši za čitanje korisnicima, ali i pretragu. Zbog toga je poželjno tekst rasporediti u manje pasuse, dodati međunaslove ali i obratiti pažnju na gustinu ključnih reči.

Optimizacija fotografija – Kako nije jedini cilj ubacivanja fotografija što lepši vizuelni prikaz, potrebno je ubaciti opis, naslov i pravilno imenovati fotografiju. Ovim se takođe pomaže bolje rangiranje na pretraživaču.

Linkovanje – Međusobno povezivanje stranica unutar sajta se zove Interno linkovanje. Ovim se korisnici upućuju na srodan sadržaj. Takođe ovim pokazujete pretraživaču da je sajt dobro i logično povezan. Ovde je takođe bitno i eksterno linkovanje koje povezuje sadržaj sajta sa drugim sajtovima na pretraživaču.

Optimizacija za mobilne uređaje – Ova optimizacija znači da je sajt pogodan za mobilne telefone i tablete. Sadržaj treba da bude pregledan, lak za upotrebu i da se brzo očitava.

Sta je to Off-Page SEO

Kada smo završili tehničko optimizovanje sajta i postavili kvalitetan sadržaj na sajtu tada prelazimo na off- page SEO. To podrazumeva aktivnosti van samog sajta i imaju svrhu njegovog promovisanja. Veoma je važno da sadržaj na sajtu bude relevantan a to se postiže brojem linkova na drugim sajtovima koji vode ka njemu.

Link building je osnova off- page optimizacije i bavi se kreiranjem linkova. Najbolji su prirodni linkovi koji nastaju kada neko na svom sajtu podeli sadržaj Vašeg sajta jer mu se sviđa.

Postoje i drugi načini linkovanja do kojih se dolazi plaćanjem i postavljanjem linkova na forume. Na ovu vrstu linkovanja pretraživači ne gledaju blagonaklono.