Zašto imati SSL sertifikat na Web lokaciji?

the-text-inscription-http-is-written-on-a-semitran-2021-08-30-06-21-25-utc

Šta je SSL sertifikat i zasto imati SSL sertifikat?

Šta je SSL sertifikat i zasto imati SSL sertifikat?


SSL sertifikat je parče koda na Vašem Web serveru koji omogućava bezbednu online komunikaciju. Kada web pretraživač uspostavi kontakt sa bezbednim web sajtom, SSL sertifikat omogućava kriptovanu vezu.

Ovi sertifikati ulivaju poverenje jer svaki SSl sertifikat sadrži podatke za identifikaciju.

Autentifikacija je proces izdavanja jedinstvenog sertifikata koji dobijate nakon što pošaljete zahtev za izdavanje SSL sertifikata. Treća strana (Symantec, Thawte ili GeoTrust) verifikuje podatke o Vašoj organizaciji i tada Vam izdaje sertifikat.

Zašto imati SSL sertifikat?

protection-2021-09-30-17-32-22-utc

SSL sertifikati čuvaju privatnost Vaših interakcija i ulivaju poverenje kupcima čak i kada putuju preko javnog interneta. Ukoliko korisnici Vašeg web sajta treba da unose lične podatke na sajt, brojeve kreditnih kartica, ili mogu da vide neke poverljive podatke, onda morate da zaštitite te podatke. Takođe, korisnike Vašeg web sajta morate uveriti da je Vaš sajt autentičan.

SSL sertifikati se koriste i za e-mail servere, web aplikacije, server-to-server komunikaciju i još mnogo toga.

Svako kome je potreban bezbedan prenos informacija preko interneta, koristi SSL.

SSL koristite da zaštitite:

  1. Online transakcije kreditnim karticama, web forme i login podatke korisnika
  2. Email i webmail aplikacije (Microsoft Outlook Web Access, Exchange i Office Communications Server)
  3. Korporativne komunikacije na intranetu, ekstranetu, internim mrežama, file sharing i Microsoft SharePoint.
  4. Komunikacije na cloud platformama i virtualizovanim aplikacijama.

Kako SSL čini sajt pouzdanim?

data-security-concept-2021-08-26-16-18-19-utc

SSL sertifikat sadrži verifikovane podatke o sajtu koji štiti sa ciljem da uveri korisnike da je sajt autentičan.

Extended Validation je najviši standard verifikacije i na upadljiv način uverava korisnike da je sajt autentičan i bezbedan (adresna traka pretraživača postaje zelena).

Osim zelene adrese, korisnike uverava i pečat tj. Žig poverenja (Trust mark, Trust seal) koji dobijate zajedno sa sertifikatom i koji možete da instalirate na sajt. Kada korisnik klikne na pečat, može videti može videti informacije o vlasniku sajta, nezavisnom telu koje je izdalo sertifikat (Symantec, Thawte ili GeoTrust) i datum isteka SSL sertifikata.

Na novijim pretraživačima se ove informacije mogu videti i prelaskom miša preko adresne trake ili preko ikonice katanca.

Važnost autentifikacije (Tema: Zasto imati SSL sertifikat)

Autentifikacija je veoma važna jer to znači da je treća strana verifikovala Vaš sajt kao autentičan i bezbedan. Ovo je veoma bitno naročito na sajtovima gde se ostavljaju lični podaci ili podaci kreditnih kartica.

86% online kupaca je izjavilo da imaju više poverenja u sajtove gde se može videti žig ili pečat poverenja jer neretko slušaju priče o internet prevarama i krađi identiteta.

SSL sertifikati koje nude Symantec, Thawte ili GeoTrust sadrže žig ili pečat poverenja koji korisnici širom sveta prepoznaju.

Sertifikaciono telo

SSL služi kao identifikacioni dokument tj. Akreditiv. Svaki SSL sertifikat je jedinstvena identifikacija za određeni domen i web server. Pouzdanost akreditiva zavisi od pouzdanosti organizacije koja ga je izdala. Pouzdanost informacija sertifikaciona tela na različite načine utvrđuju. Neka sertifikaciona tela ovome pristupaju vrlo temeljno i greške im se ne potkradaju dok druga ne posvećuju toliko pažnje tome. Zbog toga su sertifikati nekih sertifikacionih tela više pouzdanih nego kod drugih. Pretraživači sajtove sa sertifikatima nepouzdanih sertifikacionih tela ne označavaju kao bezbedne. Sertifikaciona tela poput Symantec, Thawte i GeoTrust imaju odličnu reputaciju i uživaju poverenje pretraživača.

SSL i kompatibilnost sa pretraživačima

error-404-2021-08-30-05-44-49-utc

Kada pretraživač ili operativni sistem dođe u kontakt sa SSL ili Code signing sertifikatom, tada proverava validnost i pouzdanost sertifikata. SSL sertifikat je pouzdan ukoliko ga je potpisalo pouzdano sertifikaciono telo ili ako su njegovi root sertifikati preinstalirani u pretraživaču. Symantec, Thawte i GeoTrust su pouzdani i opšteprihvaćeni tako da su njihovi root sertifikati preinstalirani u svim važnim pretraživačima.

Javni i privatni par ključeva

Matematički proces kodiranja i dekodiranja se naziva enkripcija. Svaki SSL sertifikat poseduje par ključeva, javni i privatni. Privatni služi za kodiranje a javni za dekodiranje. Privatni ključ je instaliran na server i nikad se ni sa kim ne deli. Javni ključ se nalazi u SSL sertifikatu i deli se sa pretraživačima.

Certificate Signing Request (CSR)

CSR je javni ključ koji generišete na serveru u skladu sa uputstvima za softver servera.

CSR se zahteva u procesu poručivanja SSL sertifikata jer potvrđuje određene informacije o serveru i organizaciji.

Nadamo se da smo odgovorili na pitanje:

Zasto imati SSL sertifikat.

Ukoliko imate jos pitanja slobodno nam posaljite poruku.